ติดกล้องหน้ารถเข็นไม่ขึ้น รณรงค์แทบตาย ยอดคนติดเพิ่มแค่ 2เปอร์เซ็นต์ แนะภาครัฐเพิ่มแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำและสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า จากการสำรวจของซูเปอร์โพลถึงการติดตั้งกล้องหน้ารถของประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันและช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนพบว่าตั้งแต่มี.ค. 61จนถึงปัจจุบัน

ที่มีการรณรงค์ไปนั้นพบรถที่ติดตั้งกล้องหน้ารถเพียงเพิ่มขึ้นเพียง1-2 เปอร์เซ็นต์จากเดิมที่มีการติดกล้องหน้ารถ 20 เปอร์เซ็นต์ซึ่งพบว่าอัตราการติดตั้งกล้องหน้ารถในขณะนี้ไม่ได้มีการก้าวกระโดดหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.61 เนื่องจากประชาชนเห็นว่ากล้องหน้ารถที่มีการบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงภาครัฐให้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดได้จริงจัง เพราะกล้องหน้ารถใช้เพียงเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเจ้าของรถเท่านั้นจึงไม่มีความต้องการติดตั้งกล้องหน้ารถ  อีกทั้งการสนับสนุนจากทางภาครัฐยังไม่เพียงพอที่เป็นเป็นแรงจูงใจในการติดตั้งและราคากล้องหน้ารถยังมีราคาสูง ดังนั้นตนเห็นว่าภาครัฐควรจะสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความอยากติดตั้งกล้องหน้าให้มากกว่าการลดหย่อนค่าประกันภัยรถยนต์ โดยจะต้องให้ที่ติดตั้งกล้องหน้ารถสามารถลดหย่อนภาษีบุคคลได้ด้วย 
ดร.นพดล กล่าวต่อว่า หากต้องการใช้ผู้ใช้รถทุกคนหันมาติดตั้งกล้องหน้ารถตนเห็นว่าภาครัฐและผู้บังคับใช้กฎหมายเองจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์เพื่อรับข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำภาพวีดีโอไปดำเนินการตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ หากสามารถทำได้ตนเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ประชาชนอยากจะติดกล้องหน้ารถเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนเห็นว่าหลักฐานจากล้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่าแม้จะมีกล้องหน้ารถแต่พฤติกรรมการขับขี่ของคนบนท้องถนนยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะหลักฐานที่บันทึกได้ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คนที่กระทำความผิดไม่ถูกลงโทษ จำนวนที่ติดตั้งกล้องมีน้อย ดังนั้นจึงไม่เกรงกลัวกล้องหน้ารถและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ทั้งนี้ทางซูเปอร์โพลเห็นว่าก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่ทางภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการสนับสนุนและช่องทางการเชื่อมข้อมูล รับข้อมูลจากประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาติดตั้งกล้องเพิ่มซึ่งตนเชื่อว่ากล้องหน้ารถจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบนท้องถนนให้ดีขึ้นหากรถทุกคันมีการติดตั้งอย่างพร้อมเพียงและภาครัฐสนับสนุนโดยการนำหลักฐานไปใช้งานจริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews