โฆษกกห.เผยเวทีประชุมรมว.กลาโหมอาเซียน ผนึกกำลังรับมือก่อการร้ายในภูมิภาค ย้ำต้องมีเอกภาพในฉันทามติอาเซียน เมื่อวันที่ 7 ก.พ. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และคณะได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่5 – 7 ก.พ.

โดยนายเอิง เอ็ง เฮน รมว.กลาโหมสิงคโปร์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ และความท้าทายความมั่นคงของภูมิภาค และหารือร่วมกันในการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อดำรงเสถียรภาพความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเห็นความสำคัญร่วมกันในความร่วมมือด้านการต่อต้านก่อการร้าย การเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดทางทะเล และการรับมือกับความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะและเคมี ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการข่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามและเฝ้าระวังแก้ปัญหาการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเน้นถึงความจำเป็นต้องมีเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในฉันทามติของอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือกับพันธมิตรนอกภูมิภาคในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews