ปตท.จับมือเอ็มดีเอ็กซ์เปิดบริการส่งก๊าซแอลเอ็นจีทางรถในนิคมฯ ช่วยโรงงานใช้เชื้อเพลิงถูก จ่อขยายนิคมฯทั่วปท. นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาแนวทางการบริการก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ระหว่างบมจ. ปตท. กับ บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์

ว่า  การลงนามครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในการให้บริการการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบขนส่งทางรถ (แอลเอ็นจี แซทเทลไลท์)  เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันให้กับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ ให้ได้ใช้เชื้อเพลิงด้วยต้นทุนที่ถูกลง เป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ในการตัดสินใจตั้งโรงงานในนิคมฯ

“ ก๊าซธรรมชาติในสถานะของเหลวจะถูกขนส่งทางรถจากแอลเอ็นจี เทอมินอล ไปยังจุดรับก๊าซฯ เข้าระบบแอลเอ็นจี แซทเทลไลท์ และถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้เป็นก๊าซ แล้วส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรม  ไปยังโรงงาน ผ่านจุดส่งมอบ ณ สถานีรับก๊าซฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้กาซแอลเอ็นจีในภาคอุตฯ และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งปตท. พร้อมและมีแผนจะขยายผลไปสู่พื้นที่นิคมอื่นๆ ในอนาคตต่อไป”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews