กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจเข้มงวดรถโดยสารและพนักงานขับรถ ก่อนดินทางช่วงปีใหม่ 2561 พบทำผิดเพียบ สั่งลงโทษทันที เตือนผู้ประกอบการเร่งแก้ไข นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ผลการ“สแกนรถโดยสาร” ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามเช็กลิสท์(Checklist) ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทหาร ตำรวจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่น ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212แห่งทั่วประเทศ ช่วงแรกวันที่ 1–7 ธ.ค. โดย 2 วันแรก (1-2 ธ.ค.) ตรวจเข้มข้นรถโดยสารและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 28,080 คัน พบข้อบกพร่องด้านตัวรถรวมจำนวน 271 คัน สั่งพ่นห้ามใช้รถจำนวน 2 คัน คือ มีการเสริมเบาะที่นั่งผู้โดยสารมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นพฤติกรรมฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร และอีกคันตรวจพบสภาพยางมีรอยฉีกขาด รวมทั้งสั่งให้เปลี่ยนรถจำนวน 13 คัน เนื่องจากตรวจพบสภาพยางบวม อุปกรณ์ GPS Tracking ชำรุดทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะรถได้ และประตูฉุกเฉินเปิดจากด้านในไม่ได้โดย ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหากนำไปใช้งานบนท้องถนน ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องนำรถไปแก้ไขและเข้ารับการตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่งจังหวัดจึงจะสามารถนำกลับมาให้บริการได้ นอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องด้านคนขับจำนวน 11 ราย จากการไม่ปฏิบัติข้อกำหนดด้านการบริการต่างๆเช่น การแต่งกาย การบันทึกชั่วโมงการทำงานในสมุดประจำรถ ซึ่งได้ลงโทษตามข้อหาความผิดแล้วทุกราย ทั้งรถและคนพร้อมบันทึกประวัติที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมฯ และแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ตรวจสอบรถและคนในสังกัดอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนคนขับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews