คุมประพฤติ สรุปยอดสถิติขับรถผิดกม.ช่วงปีใหม่ 7 วันอันตราย มีคดีเข้าสู่คุมประพฤติ 6,677 คดี เมาแล้วขับพุ่ง 90.31 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปี 60 ขณะที่พบทำผิดซ้ำสูงขึ้น 99 ราย  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่กรมคุมประพฤติ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงยอดคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ว่า มีอุบัติเหตุ 3,841ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 119 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 6,677 คดี เป็นคดีทำผิดกฎจราจร ขับรถขณะเมาสุรา 6,030 คดี หรือร้อยละ 90.31 เปอร์เซ็นต์ ขับเสพ และอื่นๆ 602 คดี หรือร้อยละ 9.01 และขับรถประมาท 45 คดี หรือ 0.67 ซึ่งพื้นที่ที่มีการถูกคุมประพฤติมากที่สุดคือ จ.สุรินทร์ 448 คดี กรุงเทพ 354 คดี และ จ.มหาสารคาม 269 คดี นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ถูกคุมประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราและขับรถประมาทที่พ้นโทษในช่วงปี 2558-2560 กลับมากระทำผิดซ้ำสูงขึ้น 99 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีการกำหนดระยะเวลาคุมประพฤติ 1-2 ปี ทำงานบริการสังคมเฉลี่ย 21ชม. (ต่ำสุด 12 ชม สูงสุด 72ชม.) มีกำหนดรายงานตัว 4 ครั้ง และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งการอบรมจราจร  พักใบอนุญาตขับขี่ ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยครั้งนี้ศาลมีคำสั่งพักใบอนุญาตจำนวน 295 ราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews