ปลัดฯท่องเที่ยว เผยรายได้เดือน ธ.ค.60ทะลุ 1.9 แสนล้าน นักท่องเที่ยวต่างชาติทำสถิติสูง 3.5 ล้านคน พร้อมเผยความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง เพิ่มร้านอาหารราคาประหยัดในสนามบินแก้อาหารแพง
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยและรายได้จากการท่องเที่ยว ว่า เดือนธันวาคม 2560
สร้างสถิติใหม่ New High มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 3.5 ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1.9 แสนล้านบาท ซึ่งสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบรายได้ให้ประเทศกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 2,754,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.47จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตัวเลขรายได้จากต่างชาติ 1,824,000 ล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 930,000 ล้านบาท

ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 35,381,210 คน ขยายตัว ร้อยละ 8.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และ

สหราชอาณาจักร ตามลำดับ นอกจากนี้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 191,844.75 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.03 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และ เยอรมันนี ตามลำดับ

ขณะที่นักท่องเที่ยวไทย ปี 2560 มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 152 ล้านคน/ครั้งขยายตัวร้อยละ 4.39 จากปีที่ผ่านมาและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว คิดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 930,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.42 จากปีที่ผ่านมา

ปลัดฯ ท่องเที่ยว กล่าวถึงผลการหารือระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยจะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง ซึ่งกระทรวงทำหน้าที่ชี้จุดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ส่วนกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงทุน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น อาทิ สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน / เฉลิมบูรพาชลทิศ (ถ.ชล-จันท์) จ.จันทบุรี เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

พร้อมเพิ่มร้านอาหารราคาประหยัดในสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ เป็นทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการมากขึ้น คาดหากได้ข้อสรุปในสิ้นเดือน ม.ค. จะเริ่มดำเนินการทุกแผนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ .

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย